سرخط خبرها
خانه / شورای صنفی

شورای صنفی

برنامه سرویس های تربیت بدنی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی :

سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ به شرح جداول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند.

کارگاهها و آزمایشگاههای ساختمان مرکزی

تربیت بدنی

سرویس کارگاههای هنرستان امام خمینی

 

————————————————————————————————————————————————–

برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی :

برنامه زمان بندی جدید حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها و پس از مشورت با اعضای شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه، و با در نظر گرفت زمان حرکت قطارهای محلی به سمت تهران، در این ترم به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.

برنامه جدید حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار