خانه / اتصال به اینترنت دانشگاه

اتصال به اینترنت دانشگاه

ابتدا دستگاه خود را به WiFi دانشگاه به نام WLAN-UGSR متصل نمائید، سپس وارد مرورگر شده و آدرس internet.ugsr.ir را تایپ کنید، پس از بارگذاری صفحه Login اطلاعات مورد نیاز را وارد نمائید.

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز ورود: شماره ملی(در صورت خطا، اگر کد ملی شما با صفر شروع می شود آنها را وارد نکنید)

*** اعداد را فقط با حروف انگلیسی تایپ کنید ***