خانه / اخبار کلاسها

اخبار کلاسها

 قابل توجه دانشجویان محترم

 کلیه کلاسهای استاد ذکاوت و مؤمنیان روزهای دوشنبه و سه  شنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۱ و ۹۷/۰۸/۲۲ تشکیل نمیگردد.

 

 

جدول عدم تشکیل کلاسها

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت عدم تشکیل درس
۱ مبانی مهندسی حفاری صباح دوشنبه – ۹۷/۰۸/۲۱ – ساعت ۱۵ الی ۱۸

——————————

————————————————————————————————– 

 جدول تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق العاده

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل جبرانی

              

                                                                                           واحد آموزش دانشگاه