خانه / اخبار کلاسها

اخبار کلاسها

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جلسه دفاع از پروژه تخصصی و پروژه بتن استاد یاریگرروش در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰ راَس ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.

 

جدول عدم تشکیل کلاسها

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت عدم تشکیل درس

——————————

————————————————————————————————– 

 جدول تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق العاده و …

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل جبرانی
 ۱ امتحان عملی آز مبانی برق  فخاریان  یکشنبه- ۹۷/۱۰/۰۲- ساعت ۱۱ الی ۱۳
۲ امتحان عملی طراحی معماری اکبری شنبه- ۹۷/۱۰/۰۸
۳ جبرانی شیمی عمومی ۲ قباخلو چهاشنبه- ۹۷/۰۹/۲۸- ساعت ۱۵
۴ جبرانی شیمی آلی قباخلو چهاشنبه- ۹۷/۰۹/۲۸- ساعت ۱۶:۳۰
۵ جبرانی ریاضی ۲ کرکه آبادی دوشنبه- ۹۷/۱۰/۰۳- ساعت ۱۶:۳۰-کلاس۲۰۵
۶ امتحان آز انتقال حرارت سربازی چهارشنبه- ۹۷/۱۱/۱۰- ساعت ۸
۷ امتحان آز خواص سیالات شادلو چهارشنبه-۹۷/۱۱/۱۰- ساعت۱۲- کلاس۲۰۱ و ۲۰۲
۸ امتحان آز  کنترل فرایند نعمتی چهارشنبه- ۹۷/۱۰/۰۵-ساعت۱۲-کلاس۲۰۴
۹ جبرانی اقتصاد مهندسی فخاریان دوشنبه-۹۷/۱۰/۰۳-ساعت ۱۲:۳۰-کلاس ۱۰۱
۱۰ جبرانی آشنایی با نفت و زمین شناسی(گروه شنبه) مشیری یکشنبه-۹۷/۱۰/۰۹/ساعت ۸ -کلاس۲۰۸
۱۱ امتحان کتبی کارگاه عمومی جوش سنگیان شنبه-۹۷/۱۰/۰۸-ساعت۸
۱۲ امتحان کتبی کارگاه ریخته گری سنگیان شنبه-۹۷/۱۰/۰۸-ساعت۱۵
۱۳ امتحان کتبی کارگاه ماشین افزار سنگیان چهارشنبه-۹۷/۱۰/۱۲- ساعت۱۱:۳۰
۱۴ جبرانی روش تولید سنگیان چهارشنبه-۹۷/۱۰/۰۵-ساعت ۸ الی ۱۱
۱۵ امتحان کتبی رسم فنی و نقشه کشی رضایی سه شنبه- ۹۷/۱۱/۰۹- ساعت ۹
۱۶ امتحان کارگاه عمومی درخشانی سه شنبه- ۹۷/۱۱/۰۹- ساعت ۱۲
۱۷ امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران حمید صابری شنبه- ۹۷/۱۱/۱۳- ساعت ۹

              

                                                                                           واحد آموزش دانشگاه