خانه / اخبار کلاسها

اخبار کلاسها

——————————————————————————————————————————–

 جدول عدم تشکیل کلاسها

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت عدم تشکیل درس

——————————

————————————————————————————————– 

 جدول تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق العاده

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل جبرانی
 ۱ امتحان کارگاه عمومی درخشانی شنبه-۹۷/۰۳/۰۵-ساعت ۱۱-کلاس۲۰۹ و ۲۱۰
۲ جبرانی بتن و فولاد ماهروزاده شنبه-۹۷/۰۳/۰۵-ساعت ۸-کلاس۲۰۹
۳ امتحان عملی آزمایشگاه فیزیک ۱ نیکمرام یکشنبه-۹۷/۰۳/۰۶-ساعت ۸
۴ امتحان عملی آزمایشگاه فیزیک ۲ نیکمرام یکشنبه-۹۷/۰۳/۰۶-ساعت ۱۱:۳۰
۵ امتحان کتبی آزمایشگاه کنترل فرایند نعمتی یکشنبه-۹۷/۰۳/۰۶-ساعت۱۱-کلاس ۲۰۳ و ۲۰۵
۶ امتحان کتبی کارگاه ماشین افزار سنگیان دوشنبه-۹۷/۰۳/۰۷-ساعت ۱۲:۳۰
 ۷ امتحان کتبی آزمایشگاه انتقال حرارت نعمتی سه شنبه-۹۷/۰۳/۰۸-ساعت ۹-کلاس ۱۰۳، ۲۰۹ و ۲۱۰
۸ امتحان کتبی کارگاه ریخته گری،ذوب و مدلسازی سنگیان سه شنبه-۹۷/۰۳/۰۸-ساعت ۱۵
۹ جلسه پایانی مقررات ملی عزالدین سه شنبه-۹۷/۰۳/۰۸-ساعت ۱۰:۳۰ إلی ۱۳:۰۰
۱۰ امتحان کتبی نقشه کشی صنعتی و رسم فنی و نقشه کشی ساختمان رضایی چهارشنبه-۹۷/۰۴/۱۳-ساعت۱۱

              

                                                                                           واحد آموزش دانشگاه