خانه / اخبار کلاسها

اخبار کلاسها

جدول عدم تشکیل کلاسها

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت عدم تشکیل درس
۱ استاتیک و مقاومت مصالح مشتاق سه شنبه- ۹۷/۱۲/۲۱- ساعت ۸ الی ۱۱

——————————

         ————————————————————————————————————————

 جدول تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق العاده و …

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل جبرانی

              

                                                                                           واحد آموزش دانشگاه