خانه / اخبار کلاسها

اخبار کلاسها

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

دروس پروژه سازه ­های فولادی، پروژه سازه­ های بتنی و پروژه تخصصی

استاد مشتاق و استاد اکرم

جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل ، project.civil.ugsr@gmail.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود در حین انجام پروژه ها، آدرس ایمیل جدید خود را به آدرس مذکور اعلام نمایند.

  • نام و نام خانوادگی.
  • شماره دانشجویی.
  • نام استاد درس.
  • نام درس پروژه اخذ شده:  (الف- پروژه سازه های فولادی                ب – پروژه سازه های بتنی           پ – پروژه تخصصی).
  • نیمسال اخذ شده درس پروژه: نیمسال دومسال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

 

 جدول عدم تشکیل کلاسها

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت عدم تشکیل درس

——————————

————————————————————————————————– 

 جدول تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق العاده

ردیف نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل جبرانی
۱  امتحان کارگاه جوش پروانه شنبه- ۹۷/۰۴/۱۶- ساعت ۱۴

              

                                                                                           واحد آموزش دانشگاه