خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت دریافت تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ، بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

——————————————————————————————————————————————–

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (روزانه و شبانه کارشناسی)

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه اعلام می­گردد. امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی گروه های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت
دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹ مهر ۱۳۹۴  (۹۴۱) و دانشجویان ماقبل ۹۴۱ تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت)

۹-۱۲
مهر ۱۳۹۵ (۹۵۱) ۱۳-۱۶
سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ بهمن ۱۳۹۵ (۹۵۲) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۹-۱۲
مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) ۱۳-۱۶
چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ چهارشنبه۹۷/۱۲/۰۱ بهمن ۱۳۹۶ (۹۶۲) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۹-۱۲
مهر ۱۳۹۷ (۹۷۱)

و کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری

۱۳-۱۶

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

شروع کلاس ها: شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

حذف اضطراری(حذف تکدرس): شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ لغایت چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸(همه روزه از ساعت ۱۲-۱۰ در اداره آموزش دانشگاه)

پایان کلاسها : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲                        شروع امتحانات : شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵                      پایان امتحانات : سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

 

تبصره ۱- زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت ۳/۱۶ و امتحان به انضمام مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ می باشد و به درخواست های رسیده پس از مهلت یاد شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد .

تبصره ۲- کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و … را نخواهد داشت.

تبصره ۳- کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه ، دروس آنها بعلت به حد نصاب نرسیدن (۲۵ نفر) حذف می­گردد، موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)

تبصره ۴-  بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

تبصره ۵- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۲۵/۰ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۶- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل  نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر(دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.) می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۲۴ واحد اخذ نمایند.

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده برای فراغت از تحصیل می باشد. در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

* ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

عدم ثبت­نام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از دانشگاه در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه)  انصراف از تحصیل محسوب می­شود و تصمیم­گیری در مورد بازگشت به­تحصیل وی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.

* ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۳/۱۶ جلسات غیبت داشته باشد، طبق گزارش استاد درس مربوطه به اداره آموزش دانشگاه و بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳، از نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶، درس مذکور حذف می گردد.غیر اینصورت آن درس حذف می­گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ریاست دانشکده فنی و مهندسی

 

——————————————————————————————————————————————–

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت دریافت تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ، بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

——————————————————————————————————————————————–

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (روزانه و شبانه کارشناسی)

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه اعلام می­گردد. امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی گروه های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت
شنبه ۹۷/۰۶/۳۱ دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹ مهر ۱۳۹۴  (۹۴۱) و دانشجویان ماقبل ۹۴۱ تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت)

۹-۱۲
مهر ۱۳۹۵ (۹۵۱) ۱۲-۱۵
یکشنبه ۹۷/۰۷/۰۱ سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ (۹۵۲) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۹-۱۲
مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) ۱۲-۱۵
دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۲ چهارشنبه۹۷/۰۷/۱۱ بهمن ۱۳۹۶ (۹۶۲) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۹-۱۲
کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری ۱۲-۱۵

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد. انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود ۱۳۹۷ توسط دانشگاه انجام می پذیرد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

شروع کلاس ها: شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

حذف اضطراری(حذف تکدرس): یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ لغایت چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵(همه روزه از ساعت ۱۲-۱۰ در اداره آموزش دانشگاه)

پایان کلاسها : چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹                        شروع امتحانات : شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲                      پایان امتحانات : دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

 

تبصره ۱- زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت ۳/۱۶ و امتحان به انضمام مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخ چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ می باشد و به درخواست های رسیده پس از مهلت یاد شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد .

تبصره ۲- کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و … را نخواهد داشت.

تبصره ۳- کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه ، دروس آنها بعلت به حد نصاب نرسیدن (۲۵ نفر) حذف می­گردد، موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)

تبصره ۴-  بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

تبصره ۵- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۲۵/۰ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۶- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل  نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر(دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.) می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۲۴ واحد اخذ نمایند.

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده برای فراغت از تحصیل می باشد. در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

* ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

عدم ثبت­نام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از دانشگاه در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه)  انصراف از تحصیل محسوب می­شود و تصمیم­گیری در مورد بازگشت به­تحصیل وی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.

* ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۳/۱۶ جلسات غیبت داشته باشد، طبق گزارش استاد درس مربوطه به اداره آموزش دانشگاه و بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷، از نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶، درس مذکور حذف می گردد.غیر اینصورت آن درس حذف می­گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ریاست دانشکده فنی و مهندسی

 

——————————————————————————————————————————————–

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶  (جهت دریافت فایل بر روی لینک کلیک نمائید)

راه ارتباطی با اساتید دروس ارائه شده در ترم تابستان۹۷-۱۳۹۶ (جهت دریافت فایل بر روی لینک کلیک نمائید)

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (روزانه و شبانه کارشناسی)

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه اعلام می­گردد. امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی گروه های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و انتخاب واحد  طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

دانشگاه گرمسار فقط و فقط واحدهای پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی، کارآموزی، کارآموزی ۱، کارآموزی ۲ و معرفی به استاد برای ترم تابستان ۱۳۹۷ ارائه می­دهد که دانشجویان بایستی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه گلستان در بازه زمانی ۱۹ الی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷ اقدام به انتخاب واحد ترم تابستان طبق اطلاعیه مربوطه نمایند. انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

تاریخ انتخاب واحد ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ دانشجویان ماقبل بهمن ۱۳۹۲ (ماقبل از ۹۲۲) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت)

۱۲-۱۰
مهر ۱۳۹۳ (۹۳۱) ۱۵-۱۳
چهار شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۹۴۱) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۱۲-۱۰
مهر و بهمن ۱۳۹۵ (۹۵۲ و ۹۵۱) و مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) ۱۵-۱۳
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

الی

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۱۵-۱۰

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

شروع کلاس ها: با توجه به موضوعیت پروژه دروس ارائه شده، کلاسی برای دروس ارائه شده تشکیل نمی­گردد. مگر درصورت تقاضای استاد درس مذکور جهت هماهنگی پروژه برای یک جلسه با هماهنگی و اطلاع قبلی به دانشجویان و اداره آموزش دانشگاه، یک جلسه آموزشی تشکیل خواهد گردید.

حذف اضطراری(حذف تکدرس): طی نامه و گزارش تائید شده استاد و مدیرگروه درس مذکور، قبل از ثبت نهایی نمرات صورت می­پذیرد.

مهلت ثبت نهایی نمرات : شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

راه ارتباطی دانشجویان با اساتید دروس مذکور، جهت هماهنگی و انجام امور محوله به پیوست بر روی سایت دانشگاه اطلاع رسانی شده است.

 تبصره ۱-  با توجه به ترم تابستانه بودن نیمسال مذکور، حذف و اضافه و ترمیم برای دروس مذکور وجود نخواهد داشت، لذا دانشجویان نسبت به انتخاب واحد دروس خود دقت لازم را بعمل آورند. بعد از مهلت مقرر انتخاب واحد هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

تبصره ۲- دانشجویان متقاضی دروس کارآموزی، کارآموزی ۱ و ۲ نیز الزاما بایستی در انتخاب واحد ترم تابستان ۱۳۹۷ شرکت نمایند و نسبت به اخذ دروس مذکور اقدام نمایند.

تبصره ۳- اخذ واحد کارآموزی ۱ و ۲ در تابستان به صورت همزمان ممنوع می باشد.

تبصره ۴-کلیه شهریه­ها برای کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه طبق جدول فوق و تعرفه دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه می باشد و مربوط به دانشجویانی می­باشد که دروس مذکور را در دانشگاه گرمسار اخذ نموده باشند. همچنین زمان پرداخت شهریه دانشجویان قبل از انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ می باشد. (جهت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه گرمسار مندرج بر روی سایت مراجعه نمایید)

تبصره ۵-کلیه دانشجویان روزانه از پرداخت شهریه (ثابت و متغیر) مربوط به واحد کارآموزی و دروس معرفی به استاد در تابستان ۱۳۹۷ معاف هستند.     

تبصره ۶- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۲۵/۰ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۷- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند  به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۸ واحد در نیمسال تابستان آخر اخذ نمایند و همچنین از تسهیلات اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) به صورت معرفی به استاد استفاده نمایند. (جهت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه دروس معرفی به استاد مندرج بر روی سایت مراجعه نمایید)

                                                                                                                                                                   ریاست دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————————————————————————————–

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت دریافت تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ ، بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (روزانه و شبانه کارشناسی)

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه اعلام می­گردد. امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی گروه های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت
دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶ دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ دانشجویان ماقبل ۹۳۱ و مهر ۱۳۹۳ (۹۳۱) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت)

۹-۱۲
مهر ۱۳۹۴ (۹۴۱) ۱۳-۱۶
سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷ سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۱ مهر ۱۳۹۵ (۹۵۱) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۹-۱۲
بهمن ۱۳۹۵ (۹۵۲) ۱۳-۱۶
چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ چهارشنبه۹۶/۱۲/۰۲ مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۹-۱۲
کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری ۱۳-۱۶

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد. انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود بهمن ۹۶ توسط دانشگاه انجام می پذیرد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

شروع کلاس ها: شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

حذف اضطراری(حذف تکدرس): شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ لغایت چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ (همه روزه از ساعت ۱۲-۱۰ در اداره آموزش دانشگاه)

پایان کلاسها : چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳                        شروع امتحانات : یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۷                      پایان امتحانات : دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

 

تبصره ۱- زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت ۳/۱۶ و امتحان به انضمام مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ می باشد و به درخواست های رسیده پس از مهلت یاد شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد .

تبصره ۲- کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و … را نخواهد داشت.

تبصره ۳- کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه ، دروس آنها بعلت به حد نصاب نرسیدن (۲۵ نفر) حذف می­گردد، موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)

تبصره ۴-  بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

تبصره ۵- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۲۵/۰ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۶- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل  نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر(دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.) می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۲۴ واحد اخذ نمایند.

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده برای فراغت از تحصیل می باشد. در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

* ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

عدم ثبت­نام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از دانشگاه در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه)  انصراف از تحصیل محسوب می­شود و تصمیم­گیری در مورد بازگشت به­تحصیل وی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.

* ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۳/۱۶ جلسات غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه چنانچه غیبت غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر و در غیر اینصورت آن درس حذف می­گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ریاست دانشکده فنی و مهندسی