خانه / معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

IMG_3183-1

سرپرست معاونت اداری – مالی  : آقای داود احمدی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

داخلی ۱۰۹

————————————————

سوابق :

استاد دروس عمومی دانشگاههای پیراپزشکی، آزاد، غیر انتفاعی و …

دارای ۲۷ سال سابقه آموزشی و پژوهشی