سرخط خبرها
خانه / مدیر گروه مهندسی نفت

مدیر گروه مهندسی نفت

دکتر ولی علیزاده

دکتری شیمی

تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳