خانه / معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

سرپرست معاونت فرهنگی- دانشجویی : آقای محمد عامری                                             ameri

کارشناس گیاهپزشکی از دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه تهران

—————————————————————————-

سوابق :

– محقق مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

– مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی ورامین و گرمسار

– رئیس و مدرس مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی گرمسار