سرخط خبرها
خانه / مدیر گروه مهندسی صنایع

مدیر گروه مهندسی صنایع

مدیر گروه: دکتر صابر شیری پور

دکتری مهندسی صنایع

تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳