خانه / معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

Scan_20151106_200453

                             معاون آموزشی و پژوهشی : آقای دکتر حسین مشتاق                             

دکترای ریاضی محض با گرایش ترکیبات جبری

تلفن :  ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳

————————————————

سوابق :

مدیر مرکز رشد شهرستان گرمسار از سال ۹۲ الی ۹۴

عضو هیأت علمی دانشگاه گرمسار