خانه / اساتید گروه علوم پایه

اساتید گروه علوم پایه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
۱ جناب آقای ميثم احمدي مهندسی برق
۲ سرکار خانم شيما اسدي شیمی آلی
۳ جناب آقای حسين پوربشاش ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
۴ جناب آقای محسن تنده ریاضی -آموزش ریاضی
۵ سرکار خانم شيرين جبارزادگان مهندسی برق
۶ جناب آقای احمد جمالي مقدم شیمی – معدنی
۷ جناب آقای محمد صالح پژوهان ریاضی محض- محاسبات نمادین
۸ جناب آقای جعفر حبيبيان فیزیک
۹ جناب آقای ابوالفضل یوسفی راد مهندسی فناوری اطلاعات
۱۰  جناب آقای سيروس يوردخاني شیمی فیزیک
۱۱ جناب آقای رضا فلاح مقدم ریاضی محض – جبر
۱۲ جناب آقای نجات الله گتميري شیمی
۱۳ جناب آقای اکبر مبارکي شیمی آلی
۱۴ جناب آقای حسين مشتاق ریاضی محض – جبر
۱۵ سرکار خانم ربابه مهتابي ریاضی محض – جبر
۱۶ سرکار خانم فائزه مهدويان مهندسی شیمی – پلیمر
۱۷ جناب آقای علي اکبر ميرزايي ریاضی کاربردی-کد و رمز
۱۸ سرکار خانم سمانه نيک انديش شیمی