خانه / دفتر فنی و مهندسی دانشگاه

دفتر فنی و مهندسی دانشگاه

Mr moshtagh 002

مشاور عمرانی دانشگاه: مهندس امین مشتاق

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه گرمسار

رزومه آموزشی-پژوهشی-اجرایی

سوابق :

۱ رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا به اکنون
۲ مشاور عمرانی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا به اکنون
۳ رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا به اکنون
۴ مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا به اکنون
۵ دبیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تا به کنون
۶ عضو هیات رئیسه دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا به اکنون
۷ مدیر گروه رشته مهندسی عمران از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۹۵-۱۳۹۴
۸ عضو کمیته علمی و داوران كنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گرمسار سال ۱۳۹۴
۹ عضو کمیته علمی و داوران پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ارومیه سال ۱۳۹۳
۱۰ دبیر کمیته موارد خاص دانشجویان دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۹۶-۱۳۹۵
۱۱ دبیر شورای آموزشی دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا به اکنون
۱۲ دبیر جذب اعضای هیات علمی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۲ تا به اکنون
۱۳ عضو کمیته بدوی انضباطی دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تا به اکنون
۱۴ عضو کمیته نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه گرمسار از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا به اکنون
۱۵ عضو کمیته موارد خاص دانشجویان استان سمنان از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۹۶-۱۳۹۵
۱۶ عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ تا به اکنون
۱۷ عضو شورای معاونین آموزشی منطقه ۵ کشوری از سال ۱۳۹۳ تا به اکنون
۱۸ نائب دبير چهاردهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور و اولین کنفرانس بین المللی سال ۱۳۸۷
۱۹ سرپرست منطقه ۷ كشوري و عضو شوراي مركزي دوره پانزدهم سازمان علمي پژوهشي دانشجويان عمران سراسر کشور سال ۱۳۸۶
۲۰ دبير انجمن علمي عمران دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان سال ۱۳۸۶
۲۱ عضو شوراي سردبيران خبرنامه و نشريه علمي پژوهشي بنيان انجمن علمي عمران دانشگاه سمنان ۱۳۸۹-۱۳۸۷
۲۲ همکاری و اجرای طرح پژوهشی در آزمایشگاه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
۲۳ واحد عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار سال ۱۳۸۸
۲۴ واحد عمرانی مسکن مهر شهر سمنان سال ۱۳۸۸