خانه / کتابخانه دانشگاه

کتابخانه دانشگاه

جهت دسترسی به  پایگاه هاي اطلاعاتي (رايگان) ذیل بر روی نام آنها کلیک نمایید

 

 

 

عنوان پايگاه

حوزه موضوعي

guide

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/iran.bmp

 

شبكه تحقيقات علوم اجتماعي

مقالات لاتين

Free

 

مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

 

مقالات فارسي

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/ale.jpg

پرتال جامع علوم انساني

مقالات فارسي

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/10%20book.jpg

پايگاه اطلاع رساني كتابخانه هاي ايران

 

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/enclop.jpg

داثره المعارف كتابداري

مقالات فارسي

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/Iranian%20Polymer%20Journal.jpg

Iranian Polymer Journal   

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/DOAJ.jpg

راهنماي مجلات رايگان لاتين تحت وب

 

مقالات لاتين

Free

Ranking Web of Universities 

 

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/drexel-logo.jpg

مقالات رايگان

مقالات لاتين

Free

مقالات رايگان

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/science%20iranica.bmp

مجله الكترونيكي علمي و بين الملليScientia Iranica

 

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/ice.bmp

مقالات تمام متن در تمام حوزه ها

مقالات لاتين

Free

http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/ice.bmp

فهرست نشريات نا معتبر خارجي  

فهرست نشريات معتبر وزارت علوم  

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

 

پايان‌نامه‌ها، طرح‌هاي پژوهشي، همايش‌ها، مقاله‌‌ها و گزارش‌هاي دولتي توليدشده در داخل كشور