سرخط خبرها
خانه / اخبار و اطلاعیه های مهم / ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

لللللل

“دروس حذف شده پس از اتمام حذف و اضافه نیمسال اولسال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷”

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱، دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن از لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ حذف گردیده­ اند. لذا دانشجویان دروس مذکور ضمن بررسی برنامه درسی خود حداکثر تا پایان وقت اداری یکی از روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به مدیریت آموزش دانشگاه نسبت به ترمیم حذف و اضافه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

جهت دریافت لیست دروس حذف شده بر روی لینک ذیل کلیک نمائید:

لیست دروس حذف شده بعد از حذف و اضافه ۹۷۱

دروس قرمز رنگ= دروس حذف شده قطعی

شماره و گروه درس نام درس ثبت نام شده جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه توضيحات
۱۰۸۰۰۲۷_۰۲ تربيت بدني ۱ ۶ زن ميرآخورلي مهديه درس(ع): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۷_۰۶ تربيت بدني ۱ ۶ زن گليني حوريه درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۸_۰۳ ورزش ۱ ۳ زن گليني حوريه درس(ع): سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۸_۰۴ ورزش ۱ ۲ زن گليني حوريه درس(ع): سه شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۸_۰۵ ورزش ۱ ۰ زن گليني حوريه درس(ع): چهار شنبه ۰۹:۳۰-۱۱:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۸_۰۶ ورزش ۱ ۰ زن گليني حوريه درس(ع): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۸_۰۸ ورزش ۱ ۰ زن ميرآخورلي مهديه درس(ع): سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۰۰۲۸_۱۰ ورزش ۱ ۵ مرد محمودي يكتا مهدي درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۲۰۰۲_۰۳ آزمايشگاه تكنولوژي بتن ۳ مختلط پاچيده قاسم درس(ع): سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۲۱۶۲_۰۱ مهندسي ترابري ۷ مختلط احمدي سعيد درس(ت): شنبه ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۴۰۰۵_۰۲ آزمايشگاه خواص سيالات ۷ مختلط شادلو اعظم درس(ع): سه شنبه ۰۹:۳۰-۱۱:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۴۰۱۶_۰۲ آزمايشگاه كنترل فرآيند ۳ مختلط نعمتي مهسا درس(ع): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ حذف گردید.
۱۰۸۴۰۶۱_۰۴ خواص سنگ هاي مخزن ۶ مختلط صادقي محمد درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.
۱۰۸۴۰۸۶_۰۱ شبيه سازي مخازن ۴ مختلط كريمان مقدم علي درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۸:۰۰ حذف گردید.

“لیست اسامی دانشجویان دارای ثبت نام مخدوش پس از اتمام حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷”

اسامی افراد مشمول ترمیم حذف و اضافه به شرح جدول ذیل می باشد. جهت اطلاع از اسامی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. اسامی به ترتیب شماره دانشجویی دانشجویان قرار گرفته اند:

لیست اسامی دانشجویان دارای ثبت نام مخدوش پس از اتمام حذف و اضافه ۹۷۱

فرم بررسی مشکلات واحدهای اخذ شده دانشجوی ثبت نام مخدوش – ترمیم حذف و اضافه ۹۷۱

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱، دانشجویانی که اسامی آنان در لیست فوق الذکر آورده شده است، می بایست ضمن پرینت برنامه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خود ، دریافت و تکمیل فرم ذیل و پس از تائید مدیرگروه آموزشی خود حداکثر تا پایان وقت اداری یکی از روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به مدیریت آموزش دانشگاه نسبت به ترمیم حذف و اضافه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

همچنین در صورت عدم مراجعه حضوری و پیگیری دانشجو تا تاریخ فوق الذکر اداره آموزش می­تواند ، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید و از ادامه تحصیل دانشجو و حضور در امتحانات پایان ترم دانشجو جلوگیری بعمل آورد.

فرم بررسی مشکلات واحدهای اخذ شده دانشجوی ثبت نام مخدوش – ترمیم حذف و اضافه ۹۷۱

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به سر می برند

(با اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده خود (حداکثر ۲۴ واحد) در این نیمسال، تمامی واحدهای خود را به اتمام می­رساند) 

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به سر می برند (با اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده خود (حداکثر ۲۴ واحد) در این نیمسال، تمامی واحدهای خود را به اتمام می­رساند) و از تسهیلات نیمسال پایانی تحصیل خود به شرح ذیل استفاده نموده اند می بایست ضمن پرینت برنامه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خود ، دریافت و تکمیل فرم ذیل و پس از تائید مدیرگروه آموزشی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به اداره آموزش دانشگاه نسبت به تحویل تعهدنامه ذیل اقدام نمایند.در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

همچنین در صورت عدم تحویل فرم مذکور به اداره آموزش دانشگاه و عدم پیگیری دانشجو تا تاریخ فوق الذکر اداره آموزش می­تواند ،  از ادامه تحصیل دانشجو و حضور در امتحانات پایان ترم و فارغ التحصیلی دانشجو در پایان نیمسال تحصیلی جلوگیری بعمل آورد. (جهت دریافت فرم بر روی لینک ذیل کلیک نمایید)

فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود به سر می برند

تسهیلات مورد استفاده دانشجویان در نیمسال پایانی تحصیل خود:

□ اخذ حداکثر ۲۴ واحد به صورت همزمان (در صورت عدم کسب معدل ۱۷ و بالاتر در نیمسال قبل).

□ عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس.

□ اخذ درس به همراه تداخل زمان امتحانی با سایر دروس.

□ اخذ درس به همراه تداخل زمان ارائه درس با سایر دروس.

□ اخذ حداکثر ۲ درس تئوری به صورت معرفی به استاد (در صورت عدم ارائه در نیمسال جاری) به همراه سایر دروس در این نیمسال ضمن رعایت حداکثر سقف ۲۴ واحد.

□ عدم رعایت حداقل تعداد واحد (۱۲ واحد) برای یک نیمسال.

                                                                                                   اداره آموزش دانشگاه

همچنین ببینید

Ettelaie amozeshi

زمان برگزاری امتحان مجدد درس تفسیر موضوعی قرآن (مخصوص غایبین)

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در امتحان درس تفسیر موضوعی قرآن غایب بوده‌اند: امتحان مجدد ...