خانه / اطلاعیه ها / درخواست افزایش سنوات تحصیلی، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل دانشجو

درخواست افزایش سنوات تحصیلی، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل دانشجو

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه

جهت دریافت متن کل اطلاعیه بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

اطلاعیه درخواست افزایش سنوات تحصیلی، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل دانشجو

جهت دریافت هر یک از فایل ها بر روی لینک انها کلیک نمایید:

فرم درخواست

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

فرم شورای موارد خاص استان

آئین نامه شورای موارد خاص دانشگاه

آئین نامه شورای موارد خاص استان

دانشجویانی که شامل حال یکی از شرایط، بندها و حالات ذیل می باشند، به منظور عدم جلوگیری از انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خود

در بازه زمانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ الی روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 

نسبت به تکمیل فرم های مندرج در این اطلاعیه و طی مراحل آن بایستی اقدام نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیری بعمل می آید.

دانشجویان برای درخواست خود طبق جدول ذیل، ضمن تکمیل فرمهای مشخص شده، بایستی مدارک مستدل پزشکی و … مندرج در فرمها را به تائید پزشک معتمد دانشگاه رسانده و یا مدارکی دال بر مشکلات خاص و مستند و مورد تایئد خود را همراه با فیش های واریزی طبق جدول ذیل ضمیمه فرمها و تحویل کارشناس مسئول آموزش دانشگاه سرکار خانم صفری نمایند.

همچنین دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با عنایت به نامه ی شماره ۵۶/۹۷/۱۵۱۷۵ مورخه ۹۷/۴/۲۷ معاون محترم دانشجویی ودبیر شورای بررسی موارد خاص استان :

کلیه دانشجویانی که تقاضای بررسی پرونده تحصیلی خود را در کمیسیون موارد خاص دانشگاه / استان / کمیته منتخب را دارند می بایست همزمان با تکمیل پرونده به صورت فیزیکی نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی در سامانه سجاد به آدرس http://portal.saorg.ir  نیز اقدام نمایند .

فرم های لازم جهت تکمیل و ارائه نوع درخواست نیمسال ورودی دانشجو به دانشگاه
تکمیل فرم درخواست و

فرم شورای موارد خاص دانشگاه و

فرم شورای موارد خاص استان

افزایش سنوات نیمسال ۱۳ همراه با اعمال قانون شهریه

(برای افزایش سنوات نیمسال سوم ارفاقی)

دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (۹۱۱)
تکمیل فرم درخواست و

 فرم شورای موارد خاص دانشگاه

افزایش سنوات نیمسال ۱۱ همراه با اعمال قانون شهریه

(برای افزایش سنوات نیمسال اول ارفاقی)

دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ (۹۲۱)
تکمیل فرم درخواست و

 فرم شورای موارد خاص دانشگاه

افزایش سنوات نیمسال ۹ همراه بدون اعمال قانون شهریه

(برای افزایش سنوات نیمسال اول ارفاقی)

دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ (۹۳۱)

(که تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ کمتر از ۱۰۰ واحد گذرانده دارند)

تکمیل فرم درخواست و

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

بازگشت به تحصیل در مهلت مقرر (کمتر از ۶ ماه) کلیه ورودی ها
تکمیل فرم درخواست و

فرم شورای موارد خاص دانشگاه و

فرم شورای موارد خاص استان

بازگشت به تحصیل بعد از مهلت مقرر (بیشتر از ۶ ماه)
تکمیل فرم درخواست و

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

ادامه به تحصیل برای دانشجویان دارای ۳ نیمسال مشروطی
تکمیل فرم درخواست و

فرم شورای موارد خاص دانشگاه و

فرم شورای موارد خاص استان

ادامه به تحصیل برای دانشجویان دارای ۴ نیمسال مشروطی

 

هزینه بررسی پرونده های ارسالی به شورای موارد خاص دانشگاه و استان

شماره حساب مبلغ فیش واریزی نوع درخواست
۰۳۵۷۸۲۱۲۵۱۰۰۹

بانک ملی

درآمدهای دانشگاه گرمسار

۱۰۰/۰۰۰ ریال کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

(درخواست افزایش سنوات، ادامه تحصیل) برای بار اول

۲۰۰/۰۰۰ ریال کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

(درخواست افزایش سنوات، ادامه تحصیل) برای بار دوم

۵۰۰/۰۰۰ ریال کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

(درخواست بازگشت به تحصیل)

۲۹۴۱۰۱۹۴۶۶ بانک تجارت دانشگاه سمنان با کد شناسه ۸۴۰۰۲۰۰۴ ۱۰۰/۰۰۰ ریال کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

(درخواست افزایش سنوات، ادامه تحصیل) برای بار اول

۲۰۰/۰۰۰ ریال کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

(درخواست افزایش سنوات، ادامه تحصیل) برای بار دوم

۵۰۰/۰۰۰ ریال کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

(درخواست بازگشت به تحصیل)

 

جدول مدت مجاز تحصیل براساس نیمسال و نوع ورودی

سال ورود دانشجو سنوات تحصیلی مجاز افزایش سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز
روزانه شبانه
ورودی های ماقبل سال ۹۱ ۱۲ ۱۴ ۲ نیمسال در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه

در صورت احراز شرایط کمیسیون دانشگاه۱

و

۱ نیمسال در اختیار کمیسیون موارد خاص استان

در صورت احراز شرایط کمیسیون استان۲

ورودی های ۹۲ و ۹۱ ۱۰ ۱۰
ورودی های ۹۳ و به بعد ۹ ۹

 

احراز شرایط کمیسیون دانشگاه۱: طبق آئین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه و محرز شدن مورد خاص دانشجو و گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی در سنوات مجاز تحصیلی و برای افزایش سنوات نیمسال دوم در صورت انتخاب واحد تمامی واحدهای خود و فراهم شدن فراغت از تحصیل طی یک نیمسال و همراه با اخذ تعهد.

احراز شرایط کمیسیون استان۲: طبق آئین کمیسیون موارد خاص استان و محرز شدن مورد خاص دانشجو و در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی یک نیمسال و همراه با اخذ تعهد.

 

اطلاعیه مربوط به شهریه سنوات:

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه:

بر اساس دستور سیزدهم مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ و  دستور پانزدهم مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ و دستور نهم مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ و دستور چهارم مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و دستور دهم مورخ ۳/۰۷/۱۳۹۶ از هیأت امناء دانشگاههای منطقه ای البرز جنوبی که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و دوازدهمین جلسه مورخ ۳/۰۹/۱۳۹۷ شورای دانشگاه و بر اساس صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه­های منطقع البرز جنوبی مورخ ۱۶/۱۲/۹۶، به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به برش آماری موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی در پیش­بینی بودجه سالانه، کسری شدید بودجه در سال جاری و عدم تلاش برخی از دانشجویان برای فارغ­التحصیلی به هنگام؛   اعلام می دارد:

الف) دانشجویان مشمول آموزش رایگان(روزانه) در مقاطع کارشناسی ارشد،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورت تحصیل مازاد بر سقف تعیین شده(۵ ترم) و دانشجویان مشمول آموزش رایگان در مقاطع دکتری، کارشناسی و در صورت تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده (۹ ترم) ملزم به پرداخت شهریه ای معادل شهریه تعیین شده برای دانشجویان شبانه و همچنین پرداخت هزینه های آموزشی و پژوهشی،رفاهی مطابق بخشنامه های وزارت متبوع می باشند.

ب) دانشجویان شبانه مقاطع دکتری و کارشناسی در صورت تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده(۹ ترم) و دانشجویان شبانه مقاطع کارشناسی ارشد،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورت تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده(۵ ترم)، ملزم به پرداخت شهریه ای معادل ۵/۱(یک و نیم) برابر شهریه تعیین شده بر مبنای دانشجویان شبانه هم ورودی خود (در زمان تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده) می باشند.

شورای موارد خاص دانشگاه

همچنین ببینید

نجات سازه

برگزاری دومین دوره مسابقات کشوری (سراسری) سازه نجات (تخم مرغ)

دومین دوره مسابقات سازه نجات ( نجات تخم­مرغ) به میزبانی دانشگاه علم و فناوری  مازندران ...