خانه / اخبار و اطلاعیه های مهم / تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶  (جهت دریافت فایل بر روی لینک کلیک نمائید)

راه ارتباطی با اساتید دروس ارائه شده در ترم تابستان۹۷-۱۳۹۶ (جهت دریافت فایل بر روی لینک کلیک نمائید)

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (روزانه و شبانه کارشناسی)

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه اعلام می­گردد. امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی گروه های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و انتخاب واحد  طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

دانشگاه گرمسار فقط و فقط واحدهای پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی، کارآموزی، کارآموزی ۱، کارآموزی ۲ و معرفی به استاد برای ترم تابستان ۱۳۹۷ ارائه می­دهد که دانشجویان بایستی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه گلستان در بازه زمانی ۱۹ الی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷ اقدام به انتخاب واحد ترم تابستان طبق اطلاعیه مربوطه نمایند. انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

 

تاریخ انتخاب واحد ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ دانشجویان ماقبل بهمن ۱۳۹۲ (ماقبل از ۹۲۲) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت)

۱۲-۱۰
مهر ۱۳۹۳ (۹۳۱) ۱۵-۱۳
چهار شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۹۴۱) تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۱۲-۱۰
مهر و بهمن ۱۳۹۵ (۹۵۲ و ۹۵۱) و مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) ۱۵-۱۳
پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

الی

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری تمامی گروه ها

(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

۱۵-۱۰

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

شروع کلاس ها: با توجه به موضوعیت پروژه دروس ارائه شده، کلاسی برای دروس ارائه شده تشکیل نمی­گردد. مگر درصورت تقاضای استاد درس مذکور جهت هماهنگی پروژه برای یک جلسه با هماهنگی و اطلاع قبلی به دانشجویان و اداره آموزش دانشگاه، یک جلسه آموزشی تشکیل خواهد گردید.

حذف اضطراری(حذف تکدرس): طی نامه و گزارش تائید شده استاد و مدیرگروه درس مذکور، قبل از ثبت نهایی نمرات صورت می­پذیرد.

مهلت ثبت نهایی نمرات : شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

راه ارتباطی دانشجویان با اساتید دروس مذکور، جهت هماهنگی و انجام امور محوله به پیوست بر روی سایت دانشگاه اطلاع رسانی شده است.

تبصره ۱-  با توجه به ترم تابستانه بودن نیمسال مذکور، حذف و اضافه و ترمیم برای دروس مذکور وجود نخواهد داشت، لذا دانشجویان نسبت به انتخاب واحد دروس خود دقت لازم را بعمل آورند. بعد از مهلت مقرر انتخاب واحد هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد) 

تبصره ۲- دانشجویان متقاضی دروس کارآموزی، کارآموزی ۱ و ۲ نیز الزاما بایستی در انتخاب واحد ترم تابستان ۱۳۹۷ شرکت نمایند و نسبت به اخذ دروس مذکور اقدام نمایند.

تبصره ۳- اخذ واحد کارآموزی ۱ و ۲ در تابستان به صورت همزمان ممنوع می باشد.

تبصره ۴-کلیه شهریه­ها برای کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه طبق جدول فوق و تعرفه دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه می باشد و مربوط به دانشجویانی می­باشد که دروس مذکور را در دانشگاه گرمسار اخذ نموده باشند. همچنین زمان پرداخت شهریه دانشجویان قبل از انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ می باشد. (جهت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه گرمسار مندرج بر روی سایت مراجعه نمایید)

تبصره ۵-کلیه دانشجویان روزانه از پرداخت شهریه (ثابت و متغیر) مربوط به واحد کارآموزی و دروس معرفی به استاد در تابستان ۱۳۹۷ معاف هستند.     

تبصره ۶- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۲۵/۰ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۷- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند  به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۸ واحد در نیمسال تابستان آخر اخذ نمایند و همچنین از تسهیلات اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) به صورت معرفی به استاد استفاده نمایند. (جهت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه دروس معرفی به استاد مندرج بر روی سایت مراجعه نمایید)

                                                                                                                               ریاست دانشکده فنی و مهندسی

راه های ارتباطی با اساتید جهت دروس پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی،

پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راه ارتباطی با استاد
۱ صابر شیری  پور S_saber2004@yahoo.com

۰۹۱۱۳۱۴۷۰۱۶

۲ سیدمهدی حسینی سرخوش Hosseini777@yahoo.com
۳ حسین رئوف پناه h.raoofpanah@yahoo.com
۴ نغمه نوبخت n.nobakht.2017@gmail.com
۵ سید محمد امین احمدی Shahinahmadi262@yahoo.com

۰۹۱۲۲۳۴۷۸۷۲

۶ علی کریمان مقدم a.kariman1990@gmail.com
۷ مسعود کریمی Karimi.masood79@gmail.com
۸ حمید بنی اسدی baniasadi@aut.ac.ir
۹ حمید رضا قربانی Hamidghorbani6@gmail.com
۱۰ احمد جمالی f.j.moghadam@gmail.com
۱۱ ولی علیزاده Valializadeh.chem@gmail.com
۱۲ علی رفیعی فر rafieefar@gmail.com
۱۳ امین مشتاق Project.civil.ugsr@gmail.com

۰۹۱۲۵۳۲۱۷۳۸

۱۴ حدیث اکرم Project.civil.ugsr@gmail.com
۱۵ جواد رضواندوست Javad.rezvandoost@gmail.com
۱۶ وحید صابری Saberi.seismic@gmail.com
۱۷ حمید صابری Saberi.structure@gmail.com
۱۸ قاسم پاچیده Ghasem_civil@yahoo.com

ghpachideh@semnan.ac.ir

۱۹ هادی علیخانی H_alikhani@ut.ac.ir
۲۰ سعید احمدی Ahmadi.saeed89@yahoo.com

۰۹۳۵۷۴۵۴۶۷۷

۲۱ آرزو  مومنیان ۰۹۱۲۵۲۰۱۴۷۷
۲۲ میثم ذکاوت ۰۹۱۲۳۳۳۰۱۱۲

  اطلاعیه های مرتبط:

اطلاعیه اخذ واحد در نیمسال تابستان ۱۳۹۷ (جهت دریافت اطلاعیه مذکور بر روی لینک ذیل کلیک نمائید)

اطلاعیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد (جهت دریافت اطلاعیه مذکور بر روی لینک ذیل کلیک نمائید)

همچنین ببینید

download

نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

سلام به بهــار! نرم نرمک    می رسد    اینک    بهار، خوش       به   حال      روزگار، خوش     به ...