خانه / اخبار و اطلاعیه های مهم / قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ (سری دوم)

 

زمان مراجعه، تکمیل فرم مربوطه، اخذ تائیده های لازم و تحویل به اداره آموزش دانشگاه:  شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ الی چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمان و مکان امتحان دروس معرفی به استاد: شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ الی چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ در ۲ نوبت ساعت ۱۰ صبح  و ۱۴ بعد از ظهر (به صورت هماهنگ) کلاس ۲۰۶

رعایت نکات ذل جهت اخذ دروس معرفی به استاد الزامی است:

۱- دانشجویان تنها در موارد ذیل قادر به اخذ دروس معرفی به استاد می باشند:

 الف) حداکثر ۲ درس تئوری دانشجو (فارغ از تعداد واحد آن) جهت فراغت از تحصیل نامبرده باقی مانده باشد، می تواند آن ۲ درس را به صورت معرفی به استاد اخذ و آنها را بگذراند و نیاز به انتخاب واحد در آن نیمسال تحصیلی ندارند.

 ب) دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود (دانشجویی که با اخذ حداکثر ۲۴ واحد در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد)، در صورت عدم ارائه ۲ درس تئوری مورد نیاز خود توسط گروه، می تواند علاوه بر واحدهای انتخاب شده در آن نیمسال تحصیلی،حداکثر ۲ درس تئوری به صورت معرفی به استاد اخذ و آنها را بگذراند.

 نکته مهم: در هر دو حالت الف و ب در صورتی که برای گروه، دانشکده و اداره آموزش محرز گردد که دانشجوی متقاضی دروس معرفی به استاد، دروس مذکور را می توانسته اخذ نماید و در نیمسال­های گذشته توسط گروه ارائه شده  و از این امر امتناع نموده است، با درخواست نامبرده مخالفت به عمل می آید.

۲- دانشجویان بایستی به سایت آموزش دانشگاه مراجعه نمایند و ضمن دریافت فرم اخذ دروس معرفی به استاد و تکمیل آن و پس از مشخص شدن نام استاد و زمان امتحان دروس مذکور توسط مدیرگروه رشته مربوطه و تائید فرم توسط آنان، نسبت به تحویل آن به اداره آموزش در موعد مقرر جهت اخذ دروس اقدام نمایند.

۳- دانشجو پس از تایید و معرفی استاد دروس معرفی به استاد توسط مدیر گروه رشته مربوطه، بایستی کتب، منابع و جزوات مربوطه را با استاد درس مذکور هماهنگ کرده تا در تاریخ امتحان با مشکلی مواجه نگردد. اداره آموزش دانشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص هماهنگی بین دانشجو و استاد در رابطه با منابع امتحانی به عهده نمی­گیرد.

۴-دانشجویان موظف هستند در زمان اعلام شده از سوی واحد آموزش دانشگاه جهت شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند.(تعیین زمان امتحان درس با نظر استاد درس، با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشگاه خواهد بود.)

 

همچنین ببینید

12632

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مرحله تکمیل ظرفیت ۱۳۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ پذیرفته شده در ...