خانه / اخبار و اطلاعیه های مهم / اطلاعیه انتخاب واحد و پرداخت پیش پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعیه انتخاب واحد و پرداخت پیش پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعیه پرداخت پیش پرداخت نیمسال جدید و بدهی های گذشته

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

قوانین شهریه ورودی های مختلف رشته ها، پیش پرداخت و بدهی های ترم های گذشته (۹۶۳ و ماقبل) دانشجویان ، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ از طریق سامانه گلستان بروزرسانی می شوند و

دانشجویان جهت پرداخت از صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ 

می توانند نسبت به پرداخت بدهی های خود جهت انجام انتخاب واحد اقدام نمایند.

به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ هیات رئیسه دانشگاه، مقرر گردیده است به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمد اختصاصی موضوع بند ب ماده ۱۲ آئین نامه مالی و معاملاتی، مبالغی به شرح جدول ذیل به عنوان پیش پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ (درصدی از شهریه ثابت و متغییر دانشجویان با اخذ حداقل ۱۲ واحد) از دانشجویان به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشی دریافت و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و قوانین و مقررات مربوطه هزینه گردد.

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
۱ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۲ ۱/۲۵۰/۰۰۰
۲ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۳ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۳ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۴ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۴ دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۵ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۵ دانشجویان شبانه ورودی مهر سال ۱۳۹۶ ۴/۲۵۰/۰۰۰
۶ دانشجویان شبانه ورودی مهر سال ۱۳۹۷ ۸/۰۰۰/۰۰۰

نکته۱:کلیه مبالغ مذکور از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ از طریق سامانه آموزشی قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد و در صورت عدم واریز مبالغ فوق الذکر، از انتخاب واحد دانشجویان جلوگیری بعمل خواهد آمد و کلیه عواقب بعدی آن برعهده دانشجو می باشد.

نکته۲ما به التفاوت مبلغ دقیق شهریه ثابت و متغیر هر دانشجو بر اساس دروس انتخاب شده پس از حذف و اضافه با مبلغ پیش پرداخت واریز شده، در پایان نیمسال اولسال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ قبل از شروع امتحانات پایانی اخذ خواهد گردید.

نکته۳: به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه، دانشجویان دوره شبانه دانشگاه در صورت کسب رتبه اول در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از لحاظ معدل ترمی در بین دانشجویان هم ورودی خود (روزانه و شبانه) مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خواهند گردید که در پایان نیمسال اعمال خواهد گردید.

نکته۴: به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه، دانشجویان دوره شبانه دانشگاه در صورت کسب رتبه اول در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از لحاظ معدل ترمی در بین دانشجویان هم ورودی خود (روزانه و شبانه) مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال دومسال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خواهند گردید که در پایان نیمسال اعمال خواهد گردید.

نکته۵: شهریه ثابت دانشجویان دوره شبانه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس سال ورود به دانشگاه و بدون تغییر محاسبه خواهد گردید.

نکته ۶: شهریه متغیر دروس دانشجویان دوره شبانه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی و صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه با افزایش ۵ درصدی نسبت به نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ محاسبه خواهد گردید.

نکته۷: شهریه دانشجویان دارای افزایش سنوات همراه با پرداخت شهریه، در پایان نیمسال قبل از امتحانات نیمسال اخذ خواهد شد.

نکته۸:کلیه مبالغ مذکور از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷  از طریق سامانه آموزشی-میزکار دانشجو- قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد.

 

راهنمای انجام مراحل پرداخت شهریه

راهنمای گزارشگیری از وضعیت شهریه و پرداخت ها

——————————————————————————-

اطلاعیه انتخاب واحد و حذف و اضافه

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

برنامه درسی کلیه رشته ها، از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ از طریق سامانه گلستان قابل دسترس و مشاهده خواهد بود.

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد. انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه انجام می پذیرد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

*دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۹۷۱، می توانند از تسهیلات ذیل بهره مند گردند:

۱- سامانه گلستان به صورت اتوماتیک امکان اخذ تمامی ۲۴ واحد را به آنان خواهد داد.

۲- همچنین این دسته از دانشجویان در صورت اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده خود، از رعایت پیشنیازی دروس، تداخل کلاسی و امتحانی معاف می باشند.

نکته: در صورت عدم رعایت شرط (اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده دانشجو) و استفاده از تسهیلات فوق الذکر توسط دانشجو، اداره آموزش دانشگاه در هر زمان از طول ترم كه متوجه موضوع گردد می تواند از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری بعمل آورد.

تبصره ۱- کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و … را نخواهد داشت.

تبصره ۲- کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه ، دروس آنها بعلت به حد نصاب نرسیدن (۲۵ نفر) حذف می­گردد، موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)

تبصره ۳-  بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

تبصره ۴- دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده­اند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید. دانشجویانی که دارای غیبت امتحانی (موجه و غیر موجه)، محرومیت از امتحان و نمره ۰/۲۵ کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

تبصره ۶- دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل  نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر(دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.) می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره تا ۲۴ واحد اخذ نمایند.

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده ۹) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده برای فراغت از تحصیل می باشد. در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

* ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

عدم ثبت­نام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از دانشگاه در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه)  انصراف از تحصیل محسوب می­شود و تصمیم­گیری در مورد بازگشت به­تحصیل وی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.

* ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۱۶/۳ جلسات غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه چنانچه غیبت غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر و در غیر اینصورت آن درس حذف می­گردد.

همچنین ببینید

IMG_0072

حضور مسئولین و دانشجویان دانشگاه گرمسار در راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان

به مناسبت سالروز ۱۳ آبان، هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه گرمسار  همگام با تمام اقشار ...