خانه / اخبار و اطلاعیه های مهم / آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه

جهت دریافت آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

  • امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات و همچنین کارت شناسایی دانشجو درجلسات امتحان الزامی است.
  • ضروری است دانشجویان ۳۰ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری جلسه حاضر باشند.
  • دانشجو پس از ورود به جلسه امتحان و پس از توزيع سئوالات امتحاني، حق خروج از جلسه را قبل از امضاء صورتجلسه و تحويل برگه نخواهد داشت و در صورت غیبت در جلسه امتحانی نیاز به ارائه مدارک پزشکی نمی باشد و درس مذکور حذف می گردد.
  • چنانچه دانشجو در كلاس هاي درسي بيش از حد مجاز غيبت داشته باشد (بیش از ۳/۱۶جلسات آموزشی)، در صورت غیر موجه بودن غیبت­های مذکور، نمره دروس مذکور صفر درنظر گرفته می شود.
  • با هرگونه تخلف و تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد.برخی از مصادیق تقلب و تخلف به شرح زیر می باشد:
۶-۱- استفاده از هرگونه نوشته ،یادداشت،جزوه و کتاب به صورت غیر مجاز. ۶-۷- وجود هر گونه اطلاعات روی دست،پا،میز،لباس و ….
۶-۲- رد و بدل کردن هر نوع نوشته یا صحبت با سایر دانشجویان. ۶-۸- برهم زدن نظم جلسه امتحان و هر گونه مشاجره با مراقبین.
۶-۳- رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب،خودکار،خط کش و…. . ۶-۹- پرسیدن سوالات مکرر و غیر مرتبط از مراقبین.
۶-۴- همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی و موبایل به هر دلیل. ۶-۱۰- خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان.
۶-۵- همراه داشتن کیف،کلاسور یا ساک دستی برای خانم ها. ۶-۱۱- فرستادن شخص دیگر به جای خود.
۶-۶- نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان.

۷- مجازات ناشی از تقلب در جلسات امتحان توسط کمیته انضباطی دانشگاه تعیین می گردد و می تواند شامل موارد زیر باشد:

۷-۱- درج نمره ۲۵/۰ و ثبت موضوع در پرونده آموزشی.

۷-۲- محرومیت به مدت یک یا چند نیم سال تحصیلی یا اخراج از دانشگاه.

۷-۳- در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب هیچ تفاوتی میان دروس عمومی،پایه و اختصاصی وجود ندارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مدیریت آموزش دانشگاه گرمسار

همچنین ببینید

senfi

برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجوئی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار می رساند : فرآیند دور دوم انتخابات شورای ...