خانه / گروه های آموزشی

گروه های آموزشی

گروه عمومی

940dcef8f9b924881fc5377f629913db

مدیر گروه: دکتر احمد جمالی مقدم دکتری شیمی تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳ اساتید گروه عمومی آقاجانی ابوالفضل دانشجوی دکترا- آموزش زبان انگلیسی ا-آموزش زبان انگلیسی abolfazl.aghajani2836@gmail.com احمدی منا دکترا- زبان و ادبیات فارسی ma_ahmadi60@yahoo.com بلوچی شیما کارشناسی ارشد- زبان انگلیسی د- آموزش زبان انگلیسی shima.balouchi@gmail.com پازوکی محمد رضا کارشناسی ارشد- تربیت بدنی و ...

ادامه نوشته »